PL EN
ARTICLE
Analiza konsultacji psychiatrycznych pacjentów szpitala wielospecjalistycznego.
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Psychiatryczny Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach
 
2
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach ŚUM w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 26-10-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-01-2015
 
 
Data akceptacji: 15-01-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Ścisło   

Kliniczny Oddział Psychiatrii, Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):1101-1112
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy jest analiza konsultacji psychiatrycznych przeprowadzanych w szpitalu wielospecjalistycznym, ustalenie przyczyn konsultacji na podstawie analizy rozpoznań wg. ICD-10 oraz analiza konsultacji psychiatrycznych pod względem liczby na poszczególnych oddziałach

Metoda:
W badaniu przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej dotyczącej udzielonych konsultacji w ramach szpitala wielospecjalistycznego w Tarnowskich Górach w latach 2002-2010.W badaniach statystycznych wykorzystano m.in. : test Shapiro-Wilka, test Kruskala-Wllisa, test U Manna-Whitney’a, test niezależności CHI2

Wyniki:
W badanych latach odbyły się 3672 konsultacje, średnia wieku pacjentów konsultowanych wynosiła 46.9 lat. Wśród osób konsultowanych 41.99% stanowiły kobiety, 58.01% mężczyźni. Rozpoznania główne w ujęciu odsetkowym wszystkich konsultacji przedstawiały się następująco: F00-F09: 18,82%, F10-F19: 29,58%, F20-F29: 17,70%, F30-F39: 10,29%, F40-F48: 13,83%, F50-F59: 0,16%, F60-F69: 3,21%, F70-F79: 1,77%, F80-F89:0%, F90-F98: 1,01%,inne: 3,62%. Konsultacje odbywały się najczęściej na następujących oddziałach : Izba Przyjęc-13,21%,Szpitalny Oddział Ratunkowy-6,97%,Chirurgia-8,42%,Interna-6,51%,Neurologia-4,82%.

Wnioski:
Najczęstszą przyczyną konsultacji były uzależnienia, następnie zaburzenia organiczne oraz zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nerwicowe i afektywne. Konsultacje odbywały się najczęściej na Izbie Przyjęć /Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Chirurgii oraz Oddziale Wewnętrznym i Neurologii

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top