PL EN
LETTER
List do Redakcji. Bezpieczeństwo stosowania wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny w czasie ciąży
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM
 
2
Centrum Badań Przedklinicznych CePT, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-08-2015
 
 
Data akceptacji: 05-09-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Bałkowiec-Iskra   

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych., Krakowskie Przedmieście 26/28, 02-091 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):1113-1116
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W dniu 08.07.2015 w czasopiśmie British Medical Journal opublikowany został artykuł „Specific SSRI and birth defects : bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports”, autorstwa J. Reefhuis, (National Center on Birth Defects and Developmetal Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA); O. Devine (National Center on Birth Defects and Developmetal Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA); JM Friedman (Department of Medical Genetics, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada); C. Louik (Slone Epidemiology Center at Boston University, Boston, MA, USA) oraz MA. Honein (National Center on Birth Defects and Developmetal Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA), zawierający nowe, istotne dane dotyczące farmakoterapii depresji w okresie ciąży. Celem artykułu była ocena bezpieczeństwa stosowania w pierwszym trymestrze ciąży pięciu leków przeciwdepresyjnych z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI- selective serotonine reuptake inhibitors), tj. fluoksetyny, sertraliny, paroksetyny, citalopramu oraz escitalopramu.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top