PL EN
Androgeny - wspólny marker biologiczny zaburzeń snu oraz wybranych dysfunkcji seksualnych ?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 14-10-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-12-2013
 
 
Data akceptacji: 21-12-2013
 
 
Data publikacji: 20-08-2014
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Anna Holka-Pokorska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego, 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):701–714
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zagadnienie zależności między zaburzenia snu z zaburzeniami seksualnymi nadal jest mało poznane. Powiązania wskazujące na znaczenie ośrodkowego układu nerwowego oraz procesów snu w regulacji funkcjonowania układu endokrynologicznego wydają się mieć charakter sprzężenia dwustronnego; natura tych powiązań nadal pozostawia wiele niejasności. Celem niniejszej pracy jest omówienie wpływu androgenów na relacje między funkcjami seksualnymi oraz funkcjami snu u obu płci. Omówiono fizjologiczną rolę androgenów z uwzględnieniem specyfiki tych hormonów w somnologii, oraz wzajemne powiązania pomiędzy regulacyjną rolą snu wobec aparatu prokreacyjno-seksualnego. W najnowszych badaniach wykazano, że u mężczyzn okołodobowy profil hormonów androgennych łączy się z rytmem sen-czuwanie, a nie z chronobiologicznym rytmem okołodobowym. Może stanowić to czynnik zachęcający do dalszych badań nad rolą androgenów w powiązaniu między zaburzeniami snu oraz zaburzeniami seksualnymi, tym bardziej, że dotychczas stosunkowo mało danych zgromadzono na temat roli androgenów w regulacji snu u kobiet. Wpływ zaburzeń aktywności seksualnej, jako behawioralnego czynnika warunkującego nasilenie oraz utrwalanie bezsenności oraz jego miejsce pośród innych behawioralnych zmiennych istotnych dla powstawania bezsenności wymaga naukowego wyjaśnienia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674