PL EN
Korelacja krótko- i długoterminowych parametrów kontroli metabolicznej z cechami osobowości u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 leczonych za pomocą osobistych pomp insulinowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Chorób Metabolicznych
 
2
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
3
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka
 
4
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Zakład Fizjologii i Biochemii
 
5
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii
 
6
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
7
Białoruska Medyczna Akademia Edukacji Podyplomowej
 
 
Data nadesłania: 22-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-12-2021
 
 
Data akceptacji: 09-01-2022
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Cyranka   

Katedra Psychiatrii UJ CM, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):431-442
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem naszego badania obserwacyjnego było określenie , czy wybrane cechy osobowości są skorelowane ze stopniem wyrównania metabolicznego/czasem trwania cukrzycy u dorosłych pacjentów z T1DM.

Metoda:
Dane zebrano od 56 dorosłych pacjentów (40 mężczyzn) z T1DM leczonych w ośrodku o trzecim stopniu referencyjności. Cechy osobowości „Wielkiej Piątki” oceniano za pomocą kwestionariusza “NEO-Five Factor Inventory”. Kilka zmiennych uzyskano po sczytaniu osobistych pomp insulinowych, glukometrów i zaślepionego systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM).

Wyniki:
Wszystkie cechy osobowości oprócz neurotyczności (niski poziom cechy) wykazywały przeciętne nasilenie. Ugodowość była skorelowana z większością zmiennych uzyskanych z systemu CGM. Większa sumienność wiązała się z dłuższym czasem trwania cukrzycy. Większa neurotyczność korelowała z większą zmiennością glikemii (GV), podczas gdy wysoka ekstrawersja wiązała się z niższym wskaźnikiem GV. Niższa Otwartość była związana z wydłużeniem czasu klinicznie istotnej hipoglikemii

Wnioski:
Nasze badanie sugeruje, że cechy osobowości przejawiają się w indywidualnym podejściu do leczenia cukrzycy i regulacji emocji, co przekłada się również na stosunek do leczenia. Z drugiej strony, ogólne wyniki cech pacjentów z T1DM były zgodne z normami niepsychiatrycznymi dla osób zdrowych, co obala mity i stereotypy sugerujące, że choroba przewlekła jest zwykle związana z psychopatologią.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top