PL EN
ARTICLE
Badanie przebiegu terapii rodzin – prace nad polską wersją narzędzia SCORE-15
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 
2
Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 11-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-04-2015
 
 
Data akceptacji: 26-04-2015
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Józefik   

Pracownia Psychologii Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):607-619
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem artykułu jest przedstawienie prac nad polską wersją narzędzia SCORE 15 oraz wyniki wstępnej analizy danych dotyczących zmian występujących w procesie terapii rodzin, uzyskanych dzięki jego zastosowaniu. Prace nad polską wersją, trwające od 2010 roku, zostały zainspirowane przez grupę badawczą Research Commitee European Family Therapy Asscociation EFTA. Polska wersja SCORE 15 zostanie w najbliższym czasie upubliczniona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej EFTA, stąd ważne jest, aby osoby zainteresowane jej stosowaniem znały kontekst opracowania tego narzędzia.

Metoda:
W badaniu zastosowano kwestionariusz SCORE-15 przeznaczony do badania procesu terapii rodzinnej.

Wyniki:
Porównanie wyników uzyskanych przez członków rodziny przed pierwszą sesją rodzinną i przed czwartą oraz ocen psychoterapeutów po czwartej sesji wskazuje, że ocena wagi problemu, z którym członkowie rodzin zgłosili się na terapię jest istotnie mniejsza już po trzech pierwszych sesjach terapii rodzin. Dodatkowo, uzyskane wyniki wskazują na dużą spójność oceny przebiegu procesu terapii dokonaną przez rodziny i przez prowadzących spotkania terapeutów.

Wnioski:
Wstępna analiza danych uzyskanych w trakcie projektu badawczego prowadzonego w XXX w latach 2010–2014 ujawniła, że SCORE 15 jest narzędziem użytecznym do badania zmian występujących w procesie systemowej terapii rodzin.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top