PL EN
ARTICLE
Mechanizmy kształtujące rozwój osobowości i jej zaburzeń u dzieci i młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
 
 
Data nadesłania: 05-11-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-12-2014
 
 
Data akceptacji: 03-01-2015
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Srebnicki   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Marszałkowska 24, 00-574 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):621-629
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Do końca lat 90. XX w. uważano, że zaburzeń osobowości nie można diagnozować u osób poniżej 18 roku życia. Badania prowadzone w ostatniej dekadzie wskazują jednak na to, że zaburzenia osobowości występują u dzieci i młodzieży oraz, że zaburzenia osobowości dorosłych mają swój początek w dzieciństwie. Nadal jednak wiedza dotycząca mechanizmów powstawiania zaburzeń osobowości w wieku rozwojowym oraz czynników ryzyka jest niewystarczająca. Psychologia rozwojowa przyczynę rozwoju nieprawidłowej osobowości upatruje głównie w braku prawidłowego przejścia między fazami rozwojowymi oraz nieprawidłowych wzorcach przywiązania. W etiologii zaburzeń osobowości istotną rolę odrywają czynniki genetyczne i temperamentalne, ale także kształtujące się w toku osobistych doświadczeń i interakcji z innymi wczesnodziecięce dezadaptacyjne schematy poznawcze.Istnieje konieczność dalszych badań zakresie zaburzeń osobowości u dzieci i młodzieży jak i opracowanie skutecznych strategii terapeutycznych i prewencyjnych. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu obecnego stanu wiedzy, dotyczącego mechanizmów kształtujących rozwój osobowości i jej zaburzeń u dzieci i młodzieży.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top