PL EN
ARTICLE
Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka epizodów depresji wśród wrocławskiej młodzieży akademickiej – wyniki badania epidemiologicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 17-07-2015
 
 
Data akceptacji: 26-10-2015
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Marta Zagdańska   

Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 10, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):631-641
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było oszacowanie rozpowszechnienia epizodów depresyjnych w populacji studentów stacjonarnych publicznych uczelni wyższych we Wrocławiu. Dążono również do zidentyfikowania cech demograficznych, stanowiących czynniki ryzyka zaburzeń depresyjnych.

Metoda:
Zastosowano polską adaptację Złożonego Międzynarodowego Kwestionariusza Diagnostycznego (CIDI). Przebadano 370 studentów studiów stacjonarnych. Charakterystyka próby odzwierciedlała strukturę populacji pod względem płci, roku i trybu studiów oraz kierunków kształcenia. Randomizację zapewniono poprzez losowość procedur doboru respondentów do badania.

Wyniki:
Potwierdzono znaczne rozpowszechnienie epizodów depresji zarówno w ciągu całego życia (14,7%), jak i w roku poprzedzającym pomiar (9,8%). Niepokój budzą wysokie wskaźniki częstości epizodów depresyjnych o znacznym i umiarkowanym nasileniu (w całym życiu odpowiednio 5,1% i 6,6%, w minionych 12 miesiącach 3,8% i 3,9%). Etap i kierunek kształcenia oraz brak stałej relacji partnerskiej stanowią istotne czynniki ryzyka depresji.

Wnioski:
Znaczne rozpowszechnienie epizodów depresyjnych wskazuje na konieczności podjęcia działań prewencyjnych i terapeutycznych dopasowanych do potrzeb i opartych o dane epidemiologiczne. Depresja wśród młodzieży akademickiej wymaga dalszych badań epidemiologicznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top