PL EN
ARTICLE
Ból neuropatyczny po urazie rdzenia kręgowego niepoddający się konwencjonalnej terapii - opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra i Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚUM w Katowicach
 
2
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach ŚUM w Katowicach
 
3
Poradnia Leczenia Bólu, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mońkach
 
4
Gabinet Psychoterapii, Calle Equador 95, Barcelona, Hiszpania
 
5
Katedra i Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚUM w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 28-07-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-03-2015
 
 
Data akceptacji: 12-03-2015
 
 
Data publikacji: 30-04-2016
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Daszkiewicz   

Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra i Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(2):345-355
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Hipnoza
 
STRESZCZENIE
Cel:
U części chorych z bólem neuropatycznym leczenie jest nieskuteczne, mimo, iż jest zgodnie z aktualnymi zaleceniami. W tej grupie chorych mogą być skuteczne alternatywne metody leczenia, takie jak hipnoza.

Metoda:
W pracy przedstawiono przypadek 58 letniego mężczyzny z ośrodkowym bólem neuropatycznym, który rozwinął się po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Farmakoterapia z zastosowaniem leków przeciwpadaczkowych (łącznie z gabapentoidami), leków przeciwdepresyjnych (trójcyklicznych oraz wybiórczych inhibitorów serotoniny i noradrenaliny) i opioidowych leków przeciwbólowych była nieskuteczna. Podjęto decyzję o inwazyjnym leczeniu bólu. Została założona elektroda do stymulacji czasowej splotu trzewnego i podjęto próbę neuromodulacji, niestety nieskuteczną. Po ponownej ocenie pacjent został skierowany do konsultacji psychiatrycznej do specjalisty stosującego hipnozę w swojej praktyce.

Wyniki:
Psychiatra zakwalifikował chorego do leczenia bólu z zastosowaniem hipnozy. Po kilku sesjach hipnotycznych natężenie bólu w oceniane w numerycznej skali bólu (numerical rating scale - NRS) zmniejszyło się z 7 punktów NRS do 5 punktów NRS. Ból o tym natężeniu stał się dla chorego bólem do zaakceptowania.

Wnioski:
U niektórych chorych hipnoza może być skuteczną metodą leczenia bólu neuropatycznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top