PL EN
Zmiany w samoopisie problemów emocjonalnych i behawioralnych polskich nastolatków w 2000 i 2013 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 03-12-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-09-2021
 
 
Data akceptacji: 19-09-2021
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Konowałek   

Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):395-404
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Opisujemy zmiany w samoopisie problemów emocjonalnych i behawioralnych polskich nastolatków na przestrzeni 13 lat. Chociaż już wcześniej opisywaliśmy podobne zmiany w populacji 16 latków, do tej pory nie mieliśmy dostępu do danych dla szerszego przedziału wiekowego.

Metoda:
Do oceny nasilenia problemów emocjonalnych i behawioralnych posłużyliśmy się kwestionariuszem Youth Self Report (YSR). Porównaliśmy mediany wyników oraz przeprowadziliśmy analizy regresji przy uwzględnieniu czynników takich jak wiek i płeć. Przeprowadziliśmy analizę regresji logistycznej z użyciem wyników z obszaru klinicznego.

Wyniki:
Mediany wyników większości skal były wyższe po 13 latach, chociaż różnice nie były duże. Uzyskaliśmy efekt moderacji płci i wieku. Wyniki z obszaru klinicznego na skalach problemów z uwagą oraz problemów z myśleniem były półtora raza częstsze w grupe badanej z roku 2013.

Wnioski:
Nie stwierdzamy istotnych różnic w samoopisie problemów emocjonalnych i behawioralnych polskich nastolatków w latach 2000-2013. Zaobserwowaliśmy inne sposoby radzenia sobie z presją psychiczną u chłopców i dziewcząt: chłopcy raportowali więcej problemów z niedostosowaniem oraz zachowań eksternalizacyjnych, a dziewczęta raportowały więcej problemów na wszystkich skalach.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top