PL EN
Wspólny patomechanizm migreny i depresji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego; Szpital św. Wojciecha w Gdańsku, Oddział Neurologii i Udarowy
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Medyczny w Zabrzu, Klinika Neurologii
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Psychiatryczna
 
5
Chulalongkorn University, Department of Psychiatry, Bangkok, Thailand
 
6
China Medical University, College of Medicine, Taiwan
 
7
China Medical University, An-Nan Hospital, Tainan, Taiwan
 
 
Data nadesłania: 20-07-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-11-2021
 
 
Data akceptacji: 15-11-2021
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Wachowska   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):405-419
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Migrena i depresja często współwystępują, stanowiąc ważny problem kliniczny. Oba zaburzenia związane są z koniecznością przewlekłego leczenia, a ich wzajemne współwystępowanie sprzyja zjawisku lekooporności. Wpływając na funkcjonowanie pacjentów powodują także liczne konsekwnecje społeczne - oddziałując na jakość życia i realizację celów osobistych osób chorych. W prezentowanej pracy przeglądowej przedstawiono czynniki, które mogą wyjaśniać wspólne patomechanizmy depresji i migreny. Uwzględniono zaburzenia strukturalne i czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego (OUN), zaburzenia w zakresie układów neuroprzekaźników, teorie zapalne, zaburzenia hormonalne, a także możliwe podłoże genetyczne. Ze względu na fakt, że zarówno depresja, jak i migrena mają etiologię wieloczynnikową i na obecnym etapie badań naukowych trudno jednoznacznie określić, który czynnik jest tym najważniejszym, zaprezentowano tak szeroki przegląd. Trudno także określić, które z wymienionych czynników, dobrze udokumentowanych w międzynarodowych badaniach, jedycznie współwystępują, a które z nich mogą mieć związek przyczynowo-skutkowy w opisywanych zaburzeniach. Podjęcie dalszych badań w zakresie współwystępowania migreny i depresji oraz przyczyn tego zjawiska wydają się warte rozważenia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top