PL EN
ARTICLE
Czynniki ryzyka samobójstw u dzieci i młodzieży ze spektrum choroby i chorobą afektywną dwubiegunową o wczesnym początku
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Adult Psychiatry, Chair of Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences
 
2
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences
 
 
Data nadesłania: 06-05-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-07-2014
 
 
Data akceptacji: 26-07-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Rajewska-Rager   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im K. Marcinowskiego w Poznaniu, Szpitalna 27/33, 62-170 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):477-488
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się określeniu czynników ryzyka samobójstw w chorobie dwubiegunowej u osób dorosłych, natomiast w populacji dzieci i młodzieży ilość takich badań, uwzględniających specyfikę wieku rozwojowego, pozostaje nadal ograniczona. W grupie dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju możliwość identyfikacji czynników ryzyka oraz ich monitorowanie jest istotnym elementem profilaktyki zachowań suicydalnych. Dotychczasowe badania wyraźnie wykazały, że w grupie pacjentów z wczesnym początkiem choroby dwubiegunowej, ryzyko występowania myśli i zamiarów samobójczych jest istotnie zwiększone. Wielowymiarowość zjawiska samobójstw na które składa się złożona interakcja czynników biologicznych, środowiskowych, socjologicznych, psychologicznych oraz klinicznych może utrudniać identyfikację ich ryzyka. Dotyczy to zwłaszcza młodych osób prezentujących szereg różnych objawów psychopatologicznych. Celem naszej pracy było zaprezentowanie wyników aktualnych badań dotyczących poszczególnych czynników ryzyka samobójstw u dzieci i młodzieży ze spektrum bądź rozpoznaniem choroby dwubiegunowej. W pracy przedstawiono przegląd prac z ostatnich lat, opierając się na literaturze dostępnej w bazie PubMed/MEDLINE przy założeniu następujących kryteriów wyszukiwania: choroba dwubiegunowa o wczesnym początku, choroba dwubiegunowa dzieci i młodzieży, spektrum choroby dwubiegunowej oraz myśli samobójcze, zamiary samobójcze, samobójstwa.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top