PL EN
Deficyty poznawcze a efekty schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychiatrii, Centrum Chorób Mózgu Rudolfa Magnusa, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Utrechcie, Holandia
2
-, Wydział Psychiatrii, Centrum Chorób Mózgu Rudolfa Magnusa, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Utrechcie, Holandia; Wydział Psychiatrii Akademickiego Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie, Holandia; Centrum Medyczne Uniwersytetu w Maastricht, Zespół Badań i Informacji o Chorobach Psychicznych w Południowej Limburgii), EURON, Maastricht, Holandia; Wydział Psychiatrii Centrum Medycznego Uniwersytetu w Groningen, Holandia
Data nadesłania: 23-01-2015
Data akceptacji: 23-01-2015
Data publikacji: 25-12-2014
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1087–1104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Schizofrenia jest zaburzeniem o zróżnicowanym przebiegu. Oprócz objawów pozytywnych i negatywnych towarzyszą jej często zaburzenia funkcji poznawczych, które niejednokrotnie poprzedzają chorobę. Niewątpliwy jest związek między zdolnościami poznawczymi a następstwami schizofrenii. Biorąc to pod uwagę, jak również pamiętając, że jak najwcześniejsze rozpoznanie i leczenie schizofrenii daje większe szanse na lepszy efekt końcowy, niniejsze badanie sprawdzało hipotezę mówiącą, że funkcjonowanie poznawcze związane jest z dwoma pozornie przeciwstawnymi przebiegami choroby: remisją kliniczną oraz przymusową hospitalizacją w trzy lata po pierwszej ocenie stanu psychicznego.

Metoda:
Uczestnikami niniejszego badania byli pacjenci cierpiący na schizofrenię, podczas testów poznawczych niebędący w aktywnej fazie psychozy (N = 321). Wyniki testów poznawczych zostały wykorzystane jako zmienne predykcyjne dla stanu remisji lub wystąpienia przymusowej hospitalizacji w ciągu trzech lat od testów poznawczych. Testy poznawcze składały się z podtestów WAIS-III (Cyfry, Wiadomości, Arytmetyka, Braki w obrazkach), Testu Rozpoznawania Twarzy Bentona, Testu Aluzji i Testu Słuchowo-Werbalnego Uczenia się Reya.

Wyniki:
Lepsze wyniki w zadaniach werbalnych (wyniki WAIS-III Arytmetyka (b = 0,17) oraz wyniki WAIS-III Wiadomości (b = 0,22)) i mniejsza liczba epizodów psychotycznych (b = -0,64) wiązały się ze stanem remisji. Gorsze wyniki w zadaniach związanych z pamięcią (b = -0,20) i większa liczba epizodów psychotycznych (b = 0,835) wiązały się z przymusową hospitalizacją.

Wnioski:
Niniejsze trzyletnie badanie długoterminowe wykazało, że wyższe werbalne IQ jest czynnikiem ochronnym, a słaba pamięć i większa liczba epizodów psychotycznych są czynnikami ryzyka dla przebiegu schizofrenii. Sugeruje to, że przyszłe badania dotyczące narzędzi przewidywania następstw schizofrenii powinny zawierać ocenę werbalnego IQ oraz pamięci werbalnej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674