PL EN
ARTICLE
Badania nad komórkami macierzystymi i ich rosnący wpływ na współczesną psychiatrię
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Z. Ratajczak; Kierownik: prof. dr hab. n. med. M Z. Ratajczak, Stem Cell Institute, James Graham Brown Cancer Center, University of Louisville, Louisville, Kentucky, USA; Zakład Fizjologii PUM w Szczecinie
2
Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie
3
Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Samochowiec, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jerzy Samochowiec   

Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Samochowiec, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, Polska
Data nadesłania: 25-09-2014
Data ostatniej rewizji: 29-09-2014
Data akceptacji: 29-09-2014
Data publikacji: 25-12-2014
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1073–1085
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rozwijające się badania nad komórkami macierzystymi zaczynają obecnie być pomocne w rozwiązywaniu problemów współczesnej psychiatrii. Z jednej strony, indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSCs) mogą być używane do generowania linii komórek nerwowych od pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, przydatnych jako modele do badania zmian ekspresji genów wpływających na patogenezę tych zaburzeń. Te sztucznie stworzone komórki nerwowe można także wykorzystać do oceny skuteczności nowo odkrywanych leków przeciwpsychotycznych. Z drugiej strony, gromadzą się dowody, że nie tylko monocyty, które mogą być prekursorami mikrogleju, ale także pewne inne komórki pochodzące ze szpiku kostnego mogą przekraczać barierę krew – mózg i wpływać na procesy zachodzące w tkance mózgowej. Obok komórek krążących i infiltrujących do mózgu, przedmiotem intensywnych badań są także czynniki modulujące przemieszczanie się tych komórek między szpikiem kostnym a tkanką mózgową (na przykład chemokiny, fosfosfingolipidy, składowe kaskady dopełniacza). Obserwacje te mogą pomóc w rzuceniu nowego światła na patogenezę zaburzeń psychicznych, a także w przyszłości być może pomogą odkryć nowe skuteczne metody ich leczenia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674