PL EN
ARTICLE
Deinstytucjonalizacja psychiatrii włoskiej – przebieg i skutki Część I. Przebieg deinstytucjonalizacji - działalność grupy Basaglii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2
arszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Data nadesłania: 26-05-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-07-2014
 
 
Data akceptacji: 07-07-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Tadeusz Nasierowski   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):391-401
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Reforma psychiatrii włoskiej polegała na wdrożeniu w 1978 roku w skali całego kraju zmian legislacyjnych wzorowanych na antyinstytucjonalnych eksperymentach, prowadzonych w latach 60-tych i 70-tych XX wieku przez Franco Basaglię i grupę jego współpracowników. Działalność grupy Basaglii była integralną częścią europejskiego ruchu reformatorskiego tego czasu, wykorzystującego koniunkturę ekonomiczną, kulturową i polityczną dla zmian w psychiatrii. Antypsychiatria włoska doprowadziła do najbardziej radykalnego eksperymentu deinstytucjonalizacji w historii. Objęła całą psychiatrię sektora publicznego, na przestrzeni ćwierćwiecza doprowadzając do wielkiej debaty społecznej nad zmianą sytuacji osób chorych psychicznie oraz do systemowej zmiany leczenia i opieki nad nimi. Basaglia stawiał na autentyczny kontakt z chorymi, czerpiąc inspiracje głównie z analizy fenomenologicznej. O ile antypsychiatrzy brytyjscy, francuscy i amerykańscy kontestowali system opieki psychiatrycznej, o tyle radykalni włoscy psychiatrzy na czele z Basaglią podjęli próby jego demontażu od wewnątrz i skutecznie stworzyli poparcie społeczne dla procesu deinstytucjonalizacji. Swoje idee Basaglia promował w całej Europie, w tym także na forum WHO.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top