PL EN
ARTICLE
Lekarz psychiatra w procesie leczenia i zdrowienia osób chorych na schizofrenię.
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii Stosowanej w Warszawie
 
2
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 28-05-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-08-2014
 
 
Data akceptacji: 18-09-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Charzyńska   

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):377-389
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Wyniki badań wskazują, że możliwość zbudowania związku terapeutycznego w leczeniu schizofrenii sprzyja lepszemu funkcjonowaniu, skuteczniejszemu obniżeniu objawów psychotycznych oraz realizacji celów osobistych pacjentów. Celem obecnej pracy było sprawdzenie, czy pacjenci systematycznie współpracujący z psychiatrami są bardziej skrupulatni w przestrzeganiu zaleceń lekarskich oraz czy lepiej funkcjonują społecznie i klinicznie w porównaniu z pacjentami niewspółpracującymi.

Metoda:
Do badania włączono 300 pacjentów ze schizofrenią. Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy: grupa właściwa – pacjenci systematycznie współpracujący z lekarzem, oraz grupa kontrolna – pacjenci niewspółpracujący. Dane zostały zebrane w trakcie jednorazowego wywiadu przy wykorzystaniu Kwestionariusza Oceny Leczenia Farmakologicznego, Skali Satysfakcji z Życia, Skali Kontroli Emocji, Testu Orientacji Życiowej, Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności, Skali Pozytywnych i Negatywnych Objawów Schizofrenii oraz kwestionariusza danych społeczno- demograficznych.

Wyniki:
Pacjenci systematycznie współpracujący z psychiatrami w porównaniu z pacjentami niewspółpracującymi, byli bardziej skrupulatni w przestrzeganiu zaleceń lekarskich, dysponowali większą wiedzą na temat swojego leczenia oraz byli bardziej zadowoleni z jego efektów, lepiej funkcjonowali społecznie i byli bardziej aktywni zawodowo, lepiej oceniali siebie i swoje życie pod względem: poczucia sprawstwa, optymizmu, satysfakcji z życia.

Wnioski:
Otrzymane wyniki wskazują, że systematyczna współpraca z lekarzem sprzyja lepszemu funkcjonowaniu pacjentów ze schizofrenią.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top