PL EN
ARTICLE
Objawy depresyjne wśród adolescentów w nieleczonej populacji Krakowa – 30-letnia katamneza
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
 
 
Data nadesłania: 16-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-10-2018
 
 
Data akceptacji: 02-11-2018
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Renata Modrzejewska   

Collegium Medicum UJ, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kopernika 21 a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):723-735
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena predykcyjnej wartości występowania objawów depresyjnych w okresie dorastania. W tym celu oceniono dwukrotnie, w odstępach piętnastoletnich historię życia nieleczonych adolescentów zbadanych przesiewowo na obecność objawów depresyjnych, oceniając ich historię zdrowotną, sytuację rodzinną, zawodową, materialną i społeczną. Porównanie losów osób depresyjnych w okresie dorastania z losami ich niedepresyjnych wówczas rówieśników miało dać odpowiedź na pytanie o wpływ depresji młodzieńczej na zdrowie w dorosłości.

Metoda:
W 1985 roku przebadano w kierunku przesiewowej diagnozy depresji młodzieńczej losową próbę 1035 osób – uczniów w wieku 15 i 17 lat . Wykorzystano kwestionariusze Krakowskiego Inwentarza Depresyjnego (KID) w wersji dla 15-latków (”IOB1”) oraz w wersji dla 17-latków („IOC1”). Po 15-latach uzyskano zwrotnie dane dotyczące 238 osób (23 %). W roku 2015 uzyskano odpowiedź od 101 osób (9,8% przebadanych w roku 1985).

Wyniki:
Analiza wyników trzydziestoletniego badania prospektywnego powiązań między depresyjnością w okresie dorastania, u nieleczonych adolescentów, a zdrowiem i funkcjonowaniem w dorosłości, wskazuje, że wbrew przewidywaniom pojawienie się depresji w tej fazie rozwoju nie może być traktowane jako predyktor zaburzeń psychicznych w późniejszym życiu.

Wnioski:
Wieloletnia obserwacja w przedstawionym badaniu prospektywnym wspiera hipotezę o rozwojowym charakterze depresji młodzieńczej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top