PL EN
Objawy depresyjne w okresie adolescencji a jakość życia po 17 latach – badanie katamnestyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
 
 
Data nadesłania: 27-04-2020
 
 
Data akceptacji: 21-06-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Renata Modrzejewska   

Collegium Medicum UJ
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):51-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu objawy depresyjne pojawiające się w okresie środkowej i późnej adolescencji wpływają na jakość życia w dorosłości.

Metoda:
Grupę badaną stanowiło 308 dorosłych osób spośród 3445, które w 2000 roku uczestniczyły w badaniu rozpowszechnienia objawów depresyjnych wśród uczniów. Po 17 latach, do wszystkich osób przesłano listy z informacją o celu badania oraz ankietą autorską, do której dołączono skale jakości życia w oparciu o skalę COURAGE-SNI (The Collaborative Research on Ageing in Europe Social Network Index) oraz jakości sieci społecznej WHOQOL-AGE.

Wyniki:
Obecność objawów depresyjnych w nieleczonej populacji adolescentów wiąże się, w przypadku kobiet, z uzyskaniem gorszego wykształcenia i mniejszą możliwością wykonywania pracy zawodowej w dorosłym życiu w porównaniu do ich niedepresyjnych rówieśniczek. Natomiast mężczyźni niedepresyjni w okresie dojrzewania podejmują prace, w których częściej uzyskują wysokie dochody. Analiza jakości życia wykazała istotne statystycznie różnice między mężczyznami i kobietami. W grupie niedepresyjnych mężczyzn zaobserwowano większe zadowolenia z posiadanych środków finansowych. W przypadku dorosłych kobiet, osoby depresyjne w okresie dorastania, deklarowały poczucie niższej jakości życia ogółem oraz zadowolenia z spędzania wolnego czasu, realizacji celów życiowych i posiadanych środków finansowych. Niedepresyjne kobiety, po siedemnastu latach, prezentowały wyższą jakość sieci społecznych

Wnioski:
Wieloletnia obserwacja w przedstawionym badaniu prospektywnym wspiera hipotezę o rozwojowym charakterze depresji młodzieńczej

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top