PL EN
ARTICLE
Doświadczenia seksualne w dzieciństwie a funkcjonowanie w dorosłym związku partnerskim
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Social and Clinical Sexology, Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University
 
 
Data nadesłania: 15-01-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-03-2015
 
 
Data akceptacji: 24-03-2015
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Izdebska   

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Jugosłowiańska 54h/24, 60-149 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):625-636
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem prezentowanych badań była weryfikacja hipotezy zakładającej wpływ negatywnych doświadczeń występujących w przebiegu rozwoju seksualnego na jakość tworzonych w dorosłości związków partnerskich. W szczególności, uwagę poświęcono wpływowi wywieranemu przez poziom erotyzacji w środowisku rodziny pochodzenia oraz doświadczeniu wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Jakość związków partnerskich była ujmowana zgodnie z koncepcją Jurga Willego poprzez analizę natężenia dysfunkcji (koluzji) w tych związkach.

Metoda:
Badania przeprowadzono na grupie 170 dorosłych osób w związkach partnerskich. Badani wypełnili Kwestionariusz Modeli Wychowania Seksualnego w Rodzinie, Kwestionariusz Koluzji Partnerskiej oraz Kwestionariusz Doświadczeń Dziecka Wykorzystanego Seksualnie.

Wyniki:
Wykazano dodatnią zależność pomiędzy poziomem erotyzacji w rodzinie pochodzenia, a oralną, analną oraz edypalną koluzją partnerską w związku prokreacyjnym jednostki. Związku takiego nie stwierdzono w przypadku koluzji narcystycznej. Związek doświadczenia wykorzystania seksualnego z koluzją partnerską zyskał potwierdzenie jedynie w grupie mężczyzn w zakresie koluzji oralnej oraz analnej.

Wnioski:
Uzyskane wyniki badań wspierają przekonanie, iż istnieje powiązanie pomiędzy doświadczeniami seksualnymi z okresu dzieciństwa a funkcjonowaniem w dorosłym związku partnerskim.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top