PL EN
ARTICLE
Zaburzenia ciągłości snu u kobiet w okresie przekwitania
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Gynecological Endocrinology, Poznan University of Medical Sciences
 
2
Third Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw
 
3
Department of Gynecological Surgery, Poznan University of Medical Sciences
 
4
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences
 
 
Data nadesłania: 12-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-11-2014
 
 
Data akceptacji: 03-11-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Radosław Słopień   

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej UM w Poznaniu, Polna 33, 60-535 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):615-623
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Nerwice
 
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena częstości występowania zaburzeń ciągłości snu u kobiet w okresie przekwitania, ocena zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń ciągłości snu a stopniem nasilenia zespołu klimakterycznego i występowaniem poszczególnych objawów zespołu klimakterycznego, jak również ocena zależności pomiędzy występowaniem problemów ze snem a stężeniem gonadotropin, prolaktyny i hormonów płciowych w surowicy.

Metoda:
Zbadanych zostało 140 kobiet (średni wiek 54,4 ± 4,7 lat), które kolejno zgłosiły się do Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej z powodu objawów zespołu klimakterycznego. Do oceny typu i nasilenia zaburzeń ciągłości snu użyto pytań o jakość snu ze Skali Depresji Hamiltona. Nasilenie objawów zespołu klimakterycznego oceniano przy użyciu indeksu Kuppermana. U wszystkich badanych oznaczono stężenia hormonów: follikulotropiny (FSH), lutropiny (LH), 17β-estradiolu, prolaktyny (PRL), testosteronu całkowitego, siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS) oraz globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG).

Wyniki:
Skargi na zaburzony sen były częste w zbadanej grupie kobiet. Zaburzenia zasypiania zgłosiło 57,8% kobiet, zaburzenia utrzymania snu 70% kobiet, zbyt wczesne wybudzenie poranne 60,7% kobiet. Nasilenie wszystkich trzech typów zaburzeń ciągłości snu powiązane było z nasileniem objawów zespołu klimakterycznego mierzonych indeksem Kuppermana (współczynniki korelacji Spearmana odpowiednio r=0,63, r=0,61, r=0,52). Zaburzenia utrzymania snu negatywnie korelowały ze stężeniem FSH, 17β-estradiolu oraz SHBG w surowicy krwi. Zaburzenia zasypiania negatywnie korelowały ze stężeniem 17β-estradiolu w surowicy krwi.

Wnioski:
Zaburzenia ciągłości snu są częstym i istotnym problemem zdrowotnym u kobiet w okresie przekwitania. Interwencje mające na celu zmniejszenie nasilenia zespołu klimakterycznego powinny być traktowane jako ważna część leczenia problemów ze snem u kobiet w tym okresie życia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top