PL EN
ARTICLE
Objawy dysforii płci w schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 20-07-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-10-2017
 
 
Data akceptacji: 08-11-2017
 
 
Data publikacji online: 29-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Michał Lew-Starowicz   

III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, Warszawa, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(6):1053-1062
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dysforia płci u osób chorujących na schizofrenię może wynikać ze zmienionej urojeniowo identyfikacji z płcią lub ujawniać się niezależnie od procesu psychotycznego. Rozróżnienie tych sytuacji jest nie tylko wyzwaniem diagnostycznym, ale wpływa także na podejmowanie decyzji terapeutycznych. Z dokonanego przeglądu literatury wynika, że różnego rodzaju urojeniowe przekonania dotyczące przynależności do innej płci, budowy lub zmian zachodzących w narządach płciowych występują o około jednej czwartej pacjentów chorujących na schizofrenię. Współczesne klasyfikacje zaburzeń zmierzają w kierunku zniesienia zaburzeń psychotycznych jako kryterium dyskwalifikującego rozpoznanie zaburzeń identyfikacji z płcią. Zwraca się także uwagę, że schizofrenia może zmieniać obraz zaburzeń identyfikacji z płcią, np. przez nadawanie znaczeń i urojeniowe interpretacje faktu niezgodności płci fenotypowej z poczuciem przynależności płciowej. Równocześnie, przed podjęciem decyzji terapeutycznych (szczególnie ukierunkowanych na zmianę płci), konieczne jest wykluczenie psychotycznego podłoża pragnienia zmiany płci. W przypadku współwystępowania zaburzeń, kluczowym staje się ocena chronologii i dynamiki występowania poszczególnych objawów, ich stałości (przedłużona obserwacja), krytycyzmu pacjenta i odpowiedzi na leczenie przeciwpsychotyczne.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top