PL EN
ARTICLE
Tożsamość płci w schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 28-10-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-12-2017
 
 
Data akceptacji: 03-12-2017
 
 
Data publikacji online: 29-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Michal Lew-Starowicz   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(6):1041-1052
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sprawdzenie w jaki sposób osoby chorujące na schizofrenię przeżywają siebie w kontekście płci i jaki wpływ ma to na ich funkcjonowanie. Przegląd literatury dostępnej w PubMed, PsycNET i Google Scholar. Zgłębianie problematyki tożsamości płci w schizofrenii powinno uwzględniać wymiar zarówno osobisty, jak i społeczny funkcjonowania chorych. Badania nad wewnętrzną tożsamością płci nastręczają licznych trudności i nie dostarczyły dotąd wiarygodnych konkluzji. Pewne przesłanki pozwalają zakładać częstsze niż w populacji ogólnej występowanie dysforii płci wśród osób chorujących na schizofrenię oraz częstsze występowanie cech schizoidalnych i schizotypowych wśród osób z dysforią płci. Część chorych doświadcza objawów wytwórczych dotyczących zmiany płci. Dane na temat roli płciowej w schizofrenii wskazują, że pacjenci różnią się od populacji ogólnej w zakresie cech typowo kobiecych i męskich. Może to generować trudności adaptacyjne i negatywnie wpływać na interakcje społeczne, zwłaszcza w przypadku chorujących mężczyzn. Dotychczasowe doniesienia wskazują na swoiste trudności w sferze tożsamości płciowej wśród osób chorujących na schizofrenię.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top