PL EN
ARTICLE
Jak mikrobiologia może wpływać na psychiatrię? Powiązania między florą bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
2
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
3
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 18-07-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-11-2017
 
 
Data akceptacji: 10-12-2017
 
 
Data publikacji online: 29-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Michał Polguj   

Zakład Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Narutowicza 60, 90-136 Łódź, Narutowicza 60, 90-136 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(6):1023-1039
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Organizm każdego człowieka składa się z tysięcy genów, miliardów neuronów i trylionów bakterii. Liczba danych łączących mikrobiotę jelit i prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie centralnego układu nerwowego stale wzrasta. Podnosi się także poziom wiedzy na temat związku pomiędzy florą bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi. Zjawisko to zostało nazwane ,,osią jelito-mózg". Dotychczas najsilniejsze dowody na rolę, jaką pełnią mikroby w osi jelito-mózg, pochodzą z badań na zwierzętach. Oś jelito-mózg jest systemem dwukierunkowej komunikacji, który nie tylko zapewnia homeostazę układu pokarmowego, lecz także może mieć wpływ na motywację oraz inne wyższe funkcje mózgu, w tym funkcje poznawcze. Flora bakteryjna jelit może mieć ponadto związek z otyłością oraz chorobami zapalnymi układu pokarmowego, w których ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych wzrasta. Wyniki najnowszych badań wskazują na związek między składem mikrobioty jelitowej a zaburzeniami psychicznymi u zwierząt (reakcja na przewlekły stres, depresja). Temat ten wymaga dalszych badań, szczególnie ze względu na wiążące się z nim potencjalne opcje terapeutyczne.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top