PL EN
ARTICLE
Analiza asocjacyjna polimorfizmów genu receptora dopaminy DRD2 u pacjentów uzależnionych od narkotyków
 
Więcej
Ukryj
1
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
 
2
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
 
3
Przychodnia Szczecińska sp. zoo
 
4
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
5
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu
 
6
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 07-04-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-07-2017
 
 
Data akceptacji: 28-02-2018
 
 
Data publikacji online: 29-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Anna Grzywacz   

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(6):1013-1022
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem przedstawionego badania było wykazanie związku pomiędzy wybranymi polimorfizmami genu receptora dopaminy DRD2 a uzależnieniem od narkotyków.

Metoda:
W badaniu zrekrutowano 100 osób uzależnionych od narkotyków, leczonych w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień na terenie Polski. Uczestnicy zostali przebadani z zastosowaniem ustrukturyzowanego wywiadu klinicznego SSAGA celem opisania obrazu klinicznego. W drugiej części, przebadano uczestników z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych oceniających wybrane cechy psychopatologiczne. Od każdego z uczestników pobrano krew celem izolacji DNA, z którego oznaczono następujące polimorfizmy SNP genu DRD2: Tag 1D (rs1800498), Tag 1B (rs 1079597), rs 1076560.

Wyniki:
W badaniu asocjacyjnym wykazano związek polimorfizmu Tag D1 z uzależnieniem od narkotyków, gdzie wariant alleliczny T pojawiał się częściej w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej. Związek ten okazał się jeszcze silniejszy w podgrupach pacjentów uzależnionych od przetworów konopi indyjskich i opiatów.

Wnioski:
Przekaźnictwo dopaminergiczne odgrywa kluczową rolę w neurobiologicznym podłożu uzależnień. Polimorfizmy SNP położone w niekodowanych obszarach genu DRD2, wykazują związek z uzależnieniem. Wpływ tych polimorfizmów na funkcję wybranego receptora, odbywa się poprzez zjawisko “splicing'u”.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top