PL EN
ARTICLE
Heterogeniczność profili poznawczych uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 16-10-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-05-2020
 
 
Data akceptacji: 31-05-2020
 
 
Data publikacji online: 31-08-2021
 
 
Data publikacji: 31-08-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ariadna B. Łada-Maśko   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(4):869-885
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Inteligencja niższa niż przeciętna (ang. Borderline Intellectual Functioning - BIF) jest jednostką kliniczną o polietiologicznym podłożu, którą cechuje różnorodność deficytów poznawczych. Celem badania było wyróżnienie i opisanie grup o homogenicznych profilach funkcjonowania poznawczego w heterogenicznej grupie uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna.

Metoda:
Profile poznawcze 114 uczniów z BIF zostały wyróżnione i scharakteryzowane na podstawie wyników uzyskanych przez badanych w Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana.

Wyniki:
Przy użyciu hierarchicznej analizy skupień, wyróżniono cztery odmienne profile funkcjonowania poznawczego: a) dzieci z głębokimi deficytami umiejętności werbalnych, a zdolnościami wzrokowo-przestrzennymi na poziomie przeciętnym; b) dzieci z deficytami pamięci krótkotrwałej i uwagi; c) dzieci o profilu ACID, typowym dla trudności w uczeniu się; d) dzieci o ,,spłaszczonym’’ profilu funkcjonowania poznawczego, w którym wszystkie zdolności werbalne i niewerbalne były na poziomie niższym niż przeciętny.

Wnioski:
Możliwość zidentyfikowania zarówno mocnych stron, jak i trudności w funkcjonowaniu poznawczym na podstawie odmiennych profili funkcjonowania poznawczego uczniów z BIF, ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozpoznania tych uczniów oraz zróżnicowanego podejścia do opracowywania interwencji edukacyjnych i wspierających rozwój.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top