PL EN
ARTICLE
Związek poprawy objawów klinicznych u pacjentów z pierwszym epizodem psychozy i jej związek ze spadkiem ogólnoustrojowej dostępności tlenku azotu. Badanie pilotażowe
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kraków, Polska
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Diagnostyki Medycznej, Kraków, Polska
 
3
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Kraków, Polska
 
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Farmakologii, Kraków, Polska
 
5
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kraków, Polska
 
 
Data nadesłania: 25-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-10-2020
 
 
Data akceptacji: 09-12-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Pilecki   

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,Kraków,Polska
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(3):541-554
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była ocena związku między krótkotrwałą poprawą stanu klinicznego młodych pacjentów z pierwszym epizodem psychozy (FEP) i zmianami stężenia metabolitów tlenku azotu (NO), profilu lipidowego i markerów ogólnoustrojowego stanu zapalnego w osoczu krwi.

Metoda:
Badanie przeprowadzono w grupie 15 młodych pacjentów z FEP (w wieku 15–35 lat), od których pobierano próbki krwi w 1, 3 i 12 tygodniu po przyjęciu do Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie celem oceny metabolitów NO, morfologii, profilu lipidowego i biomarkerów stanu zapalnego. Przeanalizowano również dane demograficzne i kliniczne.

Wyniki:
W badanej grupie trzy miesiące po przyjęciu do szpitala zaobserwowano poprawę objawów klinicznych, na co wskazuje obniżenie wyników na Skali Pozytywnych i Negatywnych Objawów Schizofrenii (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS). Poprawa ta była związana ze spadkiem stężenia azotynów w osoczu, pogorszeniem profilu lipidowego i aktywacją ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Zaobserwowano dodatnią korelację między stężeniem azotynów w osoczu i wynikiem PANSS oraz ujemną korelację między wynikiem podskali PANSS-P (pozytywnej) i całkowitym cholesterolem, a także całkowitym wynikiem PANSS, lipoproteiną o niskiej gęstości i liczbą białych krwinek.

Wnioski:
Uzyskane wyniki sugerują, że u młodych pacjentów z FEP stan zapalny, niekorzystne reakcje metaboliczne w tym upośledzenie dostępności NO, są wywoływane przez ciężki początek ostrej psychozy i należy je traktować jako ogólnoustrojowe objawy FEP

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top