PL EN
ARTICLE
Kazimierz Filip Wize (1873 – 1953) – psychiatra, biolog i filozof
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
 
 
Data nadesłania: 10-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-02-2019
 
 
Data akceptacji: 03-03-2019
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Moskalewicz   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):1025-1035
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Kazimierz Filip Wize (1873– 1953) był polskim multidyscyplinarnym badaczem, mikrobiologiem, lepidepterologiem, psychiatrą i filozofem, propagującym wartości opieki nad osobami chorymi psychicznie. Po obronie pracy doktorskiej z medycyny w Monachium w 1899 roku, Wize zdobył specjalizację z mikrobiologii w Instytucie Pasteura w Paryżu. W 1907 roku obronił drugi doktorat z filozofii w Lipsku. Wize był niezwykle aktywny na arenie międzynarodowej, szczególnie w obszarze estetyki oraz filozofii medycyny. W jego przekonaniu pomostem pomiędzy abstrakcyjną filozofią akademicką, etyką stosowaną i filozofią medycyny, pojmowaną jako nauka i sztuka, była filozofia działania. Do praktykowania medycyny Wize powrócił w latach trzydziestych XX wieku zdobywając specjalizację z psychiatrii. Dzięki nowej dziedzinie udało mu się wcielić w życie własne koncepcje estetyczne w obszarze opieki na chorymi oraz stać się pionierem arteterapii. Zdaniem Wizego muzyka, malarstwo i taniec są istotnym czynnikiem procesu zdrowienia i umożliwiają osiągnięcie wolności oraz pogody ducha. W późniejszym czasie Wize był świadkiem ekterminacji pacjentów psychiatrycznych w Polsce dokonywanej w ramach nazistowskiej akcji T4.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top