PL EN
LETTER
List do Redakcji. Czy pielęgniarka jest w stanie i powinna realizować niektóre formy psychoterapii?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
2
Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Andrzej Brodziak   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, ul. Kościelna 13, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 41-200 Sosnowiec, Polska
Data nadesłania: 09-04-2017
Data akceptacji: 01-07-2017
Data publikacji online: 29-08-2017
Data publikacji: 29-08-2017
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):777–781
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674