PL EN
Postępowanie w uzależnieniu od nikotyny u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – część I
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
2
Praktyka Psychiatryczna, Łódź
 
3
Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
4
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
5
Instytut Nauk Klinicznych, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 
6
III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
7
II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
8
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
9
Katedra Psychiatrii i Klinika Psychiatrii Dorosłych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 01-03-2023
 
 
Data akceptacji: 01-03-2023
 
 
Data publikacji online: 05-05-2023
 
 
Data publikacji: 05-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Wojnar   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Palenie tytoniu i uzależnienie od nikotyny są nadal jedną z głównych przyczyn szeregu poważnych i skracających życie schorzeń somatycznych. Jednocześnie są bardziej rozpowszechnione u chorych psychicznie niż w populacji ogólnej. W niniejszej pracy, która stanowi część pierwszą rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przedstawiono skalę zjawiska w populacji ogólnej i wśród osób z zaburzeniami psychicznymi, kryteria rozpoznawania uzależnienia i zespołu abstynencyjnego. Omówiono wpływ palenia tytoniu i ekspozycji na dym tytoniowy na rozwój i przebieg zaburzeń psychicznych, a także na przebieg leczenia zaburzeń psychicznych, w tym interakcje nikotyny z lekami psychotropowymi. Wielu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jest w stanie ograniczyć palenie lub uzyskać całkowitą abstynencję, jeśli zaoferuje im się adekwatną pomoc terapeutyczną. Wbrew powszechnej opinii, zaprzestanie palenia tytoniu i leczenie uzależnienia od nikotyny nie wpływa negatywnie na objawy zaburzeń psychicznych; stan psychiczny pacjentów może ulegać poprawie w efekcie terapii antynikotynowej. Najlepsze efekty pod względem utrzymania abstynencji daje zintegrowane z leczeniem psychiatrycznym podejście łączące farmakoterapię z interwencją psychoterapeutyczną.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top