PL EN
Postępowanie w uzależnieniu od nikotyny u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – część II
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
2
Praktyka Psychiatryczna, Łódź
 
3
Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
4
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
5
Instytut Nauk Klinicznych, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 
6
III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
7
II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
8
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
9
Katedra Psychiatrii i Klinika Psychiatrii Dorosłych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 01-03-2023
 
 
Data akceptacji: 01-03-2023
 
 
Data publikacji online: 05-05-2023
 
 
Data publikacji: 05-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Wojnar   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rozwój metod leczenia uzależnienia od nikotyny postępuje powoli, gdyż osoby z zaburzeniami psychicznymi są zazwyczaj wykluczane z udziału w badaniach klinicznych. Istnieje szereg możliwości terapeutycznych wspomagania rzucenia palenia, obejmujących interwencje psychologiczne i farmakologiczne, które powinny być oferowane osobom z zaburzeniami psychicznymi palącymi papierosy. Pierwszym krokiem w pomaganiu osobom palącym wyroby tytoniowe i uzależnionym od nikotyny jest ocena intensywności palenia tytoniu i potwierdzenie uzależnienia od nikotyny. Aktualnie dysponujemy kilkoma formami metod leczenia uzależnienia od nikotyny – od edukacji, psychoterapii poprzez farmakoterapię i terapię zastępczą po uzyskanie stopniowych postępów z zastosowaniem metody redukcji szkód. W leczeniu farmakologicznym uzależnienia od nikotyny można wybrać nikotynową terapię zastępczą, wareniklinę lub bupropion. Zwiększenie skuteczności może być osiągnięte poprzez prowadzenie terapii antynikotynowej w ramach leczenia psychiatrycznego oraz promocji redukcji szkód jako akceptowalnego wyjściowego celu terapeutycznego. Strategia redukcji szkód jest podejściem do rozważenia indywidualnie, szczególnie w przypadku osób niezdolnych do zaprzestania palenia papierosów, pacjentów z ograniczonym wglądem chorobowym, pacjentów w zaostrzeniu choroby oraz uporczywie niewspółpracujących. W pracy przedstawiono zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego odnośnie diagnostyki oraz różnych metod leczenia uzależnienia od nikotyny u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top