PL EN
ARTICLE
Objawy neurologiczne i neuropsychologiczne w przewlekłej postaci choroby Whipple’a – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski ŚUM w Katowicach
 
2
Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski UJ CM
 
 
Data nadesłania: 19-07-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-11-2015
 
 
Data akceptacji: 25-12-2015
 
 
Data publikacji online: 29-10-2017
 
 
Data publikacji: 29-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Monika Rudzińska   

Katedra i Klinika Neurologii SPCSK
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(5):953-961
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie przypadku pacjenta z postawionym rozpoznaniem choroby Whipple'a z dominującymi w fazie późnej powikłaniami neuropsychologicznymi i behawioralnymi. Metoda. Opis przypadku - Pacjent 54l. przyjęty do Kliniki Neurologii SCPSK celem diagnostyki pogarszającego się od ok. 1,5 roku stanu ogólnego z wyniszczeniem oraz stopniowo narastających objawów neurologicznych. Wyniki. Prezentowany przypadek dowodzi, że wielospecjalistyczna opieka kliniczna pozwala na uchwycenie zaburzeń neurobehawioralnych już na wczesnym etapie zajęcia OUN. Nawet prawidłowo zastosowana antybiotykoterapia nie stanowi zapewnienia pełnej remisji choroby i uniknięcia tym samym powikłań ze strony OUN. Wnioski. Choroba Whipple'a jest rzadką chorobą z możliwymi powikłaniami neurologicznymi i neuropsychiatrycznymi. Zaburzenia neurologiczne (miorytmie oczno-twarzowe i szkieletowe, mioklonie, postępujące otępienie, zaburzenia gałkoruchowe) mogą wystąpić w przebiegu tej choroby nawet pomimo prawidłowo prowadzonej terapii farmakologicznej. Poza klasycznym zespołem neurologicznym przewlekłej postaci lipodystrofii jelitowej w obrazie klinicznym mogą wystąpić również niespecyficzne zaburzenia funkcji poznawczych, a także zaburzenia ze strony układu autonomicznego. Prawidłowo zastosowana antybiotykoterapia nie zawsze zapewnia pełną remisję choroby i zapobiega wystąpieniu powikłań neuropsychiatrycznych, jednak wczesna diagnoza oraz czujność kliniczna umożliwiają włączenie właściwego leczenia i poprawiają dalsze rokowanie.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top