PL EN
ARTICLE
Obturacyjny bezdech senny w ciężkich chorobach psychicznych.
 
Więcej
Ukryj
1
III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
2
IV Klinika Chorób Płuc, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 
3
Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 26-08-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-10-2014
 
 
Data akceptacji: 14-10-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Szaulińska   

III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):883-895
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie Częstość występowania obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) ocenia się na 3-7,5% u mężczyzn i 2-3% u kobiet. U osób chorujących psychicznie jest ona jeszcze wyższa, ponieważ pacjenci ci stanowią grupę z wysokim ryzykiem występowania OBS. Celem opracowania jest przegląd piśmiennictwa na temat występowania bezdechu sennego u chorych na schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową (CHAD) oraz zaburzenia depresyjne nawracające. Dostępne dane wskazują, że OBS występuje u 15-48% chorych na schizofrenię, 21-43% chorych na chorobę afektywną dwubiegunową i 11-18% pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi. Brak rozpoznania OBS u osób chorujących psychicznie ma liczne negatywne konsekwencje. Objawy bezdechu sennego mogą imitować objawy zaburzeń psychicznych np. objawy depresji lub negatywne objawy schizofrenii, a także przyczyniać się do pogłębienia zaburzeń poznawczych. Część z leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych może nasilać objawy OBS. OBS jest również czynnikiem ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń metabolicznych, które są istotnym problem u osób chorujących psychicznie i przyczyniają się do skrócenia ich oczekiwanego czasu życia. Z punktu widzenia lekarzy zajmujących się leczeniem OBS, ważne jest zwrócenie uwagi na to, że objawy depresyjne są najczęstszą przyczyną tłumaczącą brak ustępowania nadmiernej senność u pacjentów skutecznie leczonych stałym dodatnim ciśnieniem oddechowym (CPAP). Terapia CPAP prowadzi do istotnej poprawy samopoczucia psychicznego, u chorych na schizofrenię i CHAD w nielicznych przypadkach może jednak prowadzić do nagłego pogorszenia stanu psychicznego, do zaostrzenia objawów psychotycznych w przebiegu schizofrenii lub zmiany fazy z depresyjnej na maniakalną w przebiegu CHAD.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top