PL EN
ARTICLE
Osamotnienie pacjenta psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
2
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Katedry Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
 
Data nadesłania: 01-12-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-03-2018
 
 
Data akceptacji: 04-04-2018
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marta Bażydło   

Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1365-1378
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Poznanie opinii pacjentów opieki psychiatrycznej na temat postaw personelu oraz udziału rodziny w procesie leczenia.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 219 pacjentów: 80 pacjentów opieki całodobowej; 69 pacjentów opieki dziennej; 70 pacjentów poradni zdrowia psychicznego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety za pomocą kwestionariuszy: (1) opinii pacjenta na temat pobytu w oddziale całodobowym, (2) opinii pacjenta na temat opieki w oddziale dziennym, poradni lub w leczeniu środowiskowym oraz (3) badania satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej VSSS-54.

Wyniki:
Otrzymanie wsparcia psychicznego podczas leczenia potwierdziło 81,25% pacjentów oddziałów całodobowych; 88,41% pacjentów oddziałów dziennych i 84,29% pacjentów poradni. Jako osobę udzielającą największego wsparcia pacjenci opieki całodobowej i poradni wskazywali najczęściej lekarza; pacjenci oddziałów dziennych - terapeutę. Większość pacjentów opieki całodobowej (76,25%) przyznała, że pielęgniarki poświęcają im wystarczającą ilość czasu. Liczba pozytywnych odpowiedzi względem lekarzy wynosiła 61,25% (p=0,000). Wśród pacjentów oddziałów dziennych 66,67% respondentów odpowiedziało, że czas poświęcony im przez personel jest wystarczający; wśród pacjentów poradni odsetek ten wynosił 57,14%. Pacjentów oddziałów dziennych i poradni zapytano o zadowolenie z włączenia rodziny w proces leczenia. Ankietowani ocenili ten aspekt opieki średnio na 3,807 punktów (na 5,0).

Wnioski:
W celu zwiększania satysfakcji pacjentów psychiatrycznej opieki zdrowotnej należy wdrożyć rozwiązania organizacyjne, które przyczynią się do zwiększenia wymiaru czasu przeznaczanego przez personel na kontakt z pacjentem oraz pozwolą na włączenie rodziny w proces leczenia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top