PL EN
ARTICLE
Poczucie koherencji i sposoby radzenia sobie ze stresem w relacji z bratem lub siostrą u zdrowego rodzeństwa osób chorych psychicznie.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
2
Akademia Pedagogiki Specjalnej
 
 
Data nadesłania: 23-10-2013
 
 
Data akceptacji: 28-10-2013
 
 
Data publikacji: 20-04-2014
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Charzyńska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(2):371-382
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy była analiza poczucia koherencji i sposobów radzenia sobie w relacji z bratem lub siostrą u rodzeństwa osób chorujących psychicznie.

Metoda:
Zbadano grupę 40 zdrowych osób, których brat lub siostra mają rozpoznanie schizofrenii lub zaburzeń typu schizofrenicznego (F20 do F29 wg ICD – 10). Do oceny poczucia koherencji wykorzystano Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) A. Antonovskyego. Strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z relacją z chorym rodzeństwem zbadano przy wykorzystaniu kwestionariusza Sposoby radzenia sobie ze stresem (SRSS).

Wyniki:
Rodzeństwo osób chorych na schizofrenię uzyskało w skali globalnego poczucia koherencji 111 pkt. W sytuacjach stresowych związanych z relacją z chorym rodzeństwem osoby badane najczęściej stosowały strategie skoncentrowane na problemie.

Wnioski:
W pracy terapeutycznej ze zdrowym rodzeństwem należy uwzględnić takie obszary jak: wzmacnianie poczucia osobistej kompetencji, rozwijanie zasobów osobistych i różnych sposobów radzenia sobie ze stresem, badanie emocji jakie przeżywa zdrowe rodzeństwo w relacji z chorym bratem lub siostrą oraz wspieranie procesu akceptacji zmian w relacji z chorującym rodzeństwem.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top