PL EN
ARTICLE
Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno- Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 25-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-01-2014
 
 
Data akceptacji: 17-01-2014
 
 
Data publikacji: 20-04-2014
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Dembińska   

Katedra Psychoterapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(2):383-393
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przegląd badań dotyczących diagnostyki i leczenia nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przed wybuchem II wojny światowej. Zaprezentowano również działalność profesora Jana Piltza ówczesnego kierownika Kliniki i jego najważniejsze dokonania naukowe. Opisywane w artykule publikacje pochodzą głównie z okresu I wojny światowej i obejmują analizy kliniczne następstw stresu doświadczanego na froncie, a także opis sposobów ich leczenia. Przedstawiono również inne najważniejsze doniesienia z obszaru nerwic wojennych, jakie ukazały się w Europie w tym samym czasie. W artykule zwrócono uwagę na bardzo współczesny i wybiegający ponad ówczesną przeciętność sposób myślenia o leczeniu nerwic wojennych prezentowany przez prof. Piltza i jego zespół. Nowatorskie spojrzenie na ich leczenie związane było przede wszystkim z dostrzeganiem przyczyny nerwicy we wcześniejszych zaburzeniach osobowości pacjentów, zaleceniem psychoterapii jako podstawowej metody leczenia, a także podkreślaniem konieczności dalszej rehabilitacji po zakończeniu leczenia szpitalnego. Przywiązywano także dużą wagę do konieczności indywidualnego opracowywania planów terapii dla każdego z pacjentów.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top