PL EN
ARTICLE
Zaangażowanie Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego w przemiany psychiatrii polskiej.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychiatrii CM UJ,Zakład Psychiatrii Środowiskowej
 
2
Katedra Psychiatrii CM UJ, Zakład Psychiatrii Środowiskowej
 
 
Data nadesłania: 14-10-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-11-2013
 
 
Data akceptacji: 02-12-2013
 
 
Data publikacji: 20-04-2014
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Cichocki   

Katedra Psychiatrii CM UJ,Zakład Psychiatrii Środowiskowej, -pl Sikorskiego 2/8, -31-115 -Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(2):395-400
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie historii i dorobku Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. PNTZP, założone w 1990 r., postawiło sobie za najważniejszy cel rozwój i umocnienie partnerskich stosunków na różnych płaszczyznach pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią oraz wspieranie w budowaniu humanistycznej psychiatrii w obu krajach . Realizacja tych celów odbywa się m.in. poprzez liczne dwustronne spotkania, seminaria i doroczne sympozja. PNTZP ze względu na swoje historyczne korzenie ciągle reflektuje zbrodnie dokonane w okresie narodowego socjalizmu wobec osób chorujących psychicznie i postrzega jako swój obowiązek rozwój psychiatrii zorientowanej na osobę ludzką, szacunek dla godności, woli i indywidualności każdego człowieka. Dlatego też tematy etyczne są stałym punktem dyskusji, także z udziałem pacjentów i ich rodzin. Towarzystwo wspiera wdrażanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i rozwój psychiatrii środowiskowej w Polsce. Wspomaga rozwój różnych struktur leczenia i pomocy osobom chorującym psychicznie, naukową refleksję nad społecznymi i kulturowymi zależnościami psychiatrycznego myślenia i działania. Towarzystwo zaangażowane jest w umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi grupami zawodowymi, pacjentami i ich rodzinami. Zapis tych wielu lat spotkań znajduje swoje odzwierciedlenie w dwudziestu numerach czasopisma „Dialog”. Współpraca przekraczająca oficjalne granice państwa może być modelem dla rozwoju psychiatrii europejskiej, a wspólna praca i dyskusje mogą być pomocą i inspiracją w codziennej praktyce terapeutycznej. PNTZP jest otwarte na nowe osoby i inicjatywy, zachęca do włączenia się w prace Towarzystwa.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top