PL EN
Wyzwania dla psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych na Dolnym Śląsku
 
Więcej
Ukryj
1
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Stosowanych (Zespół Badawczy ds. Zdrowia Publicznego)
 
2
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu Sp. z o.o.
 
3
Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Departament Zdrowia
 
4
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Medycznych Nauk Społecznych
 
 
Data nadesłania: 10-03-2021
 
 
Data akceptacji: 28-06-2021
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Kiejna   

1. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu– Wydział Nauk Stosowanych (Zespół Badawczy ds. Zdrowia Publicznego); 3. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu sp. z o.o.
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):79-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autorzy w swoim opracowaniu odnosząc się zmian zachodzących w polskiej psychiatrii w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) przedstawiają własne przemyślenia dotyczące restrukturyzacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych na Dolnym Śląsku. Odwołują się one do doświadczeń europejskich opisanych w książce „W stronę lepszej psychiatrycznej opieki” prof. G. Thornicrofta i prof. M. Tansella, a w wymiarze praktycznym i naukowym - do merytorycznych przesłanek, pochodzących z analiz demograficznych, wskaźników epidemiologicznych uzyskanych w badaniu EZOP, pochodzących z Map Potrzeb Zdrowotnych i innych statystyk urzędowych. Dolny Śląsk jako piąte pod względem liczby ludności województwo w Polsce, z czterema szpitalami psychiatrycznymi wymagającymi restrukturyzacji, niższym od krajowego wskaźnikiem łóżek na 100 tyś. populacji i z relatywnie wysokim wskaźnikiem występowania tzw. powszechnych zaburzeń psychicznych powinien zostać objęty celowanym projektem pilotażowym w ramach NPOZP. W konkluzji autorzy zdecydowanie opowiadają się za jak najszybszym wdrożeniem środowiskowego modelu usług psychiatrycznych na Dolnym Śląsku, wskazując metodologię, która powinna towarzyszyć procesowi przekształceń, zagrożenia jakie mogą wystąpić, ale przede wszystkim uwrażliwiając na korzyści jakie powinno uzyskać społeczeństwo w sensie ogólnoludzkim i ekonomicznym.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top