PL EN
ARTICLE
Funkcjonowanie jednostek w różnych formach opieki psychiatrycznej w Polsce w latach 2010–2013. Analiza organizacyjna i ekonomiczno-finansowa
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
3
Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 
 
Data nadesłania: 31-10-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-12-2016
 
 
Data akceptacji: 29-12-2016
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Daria Biechowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):143-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem analizy była weryfikacja hipotezy o znaczącym wzroście nakładów na świadczenia psychiatryczne na przestrzeni ostatnich lat. Skutkiem wysokiej dynamiki przyrostu nakładów będzie rozwój modelu psychiatrii środowiskowej oraz stopniowe odejście od szpitalnej opieki psychiatrycznej na rzecz opieki w systemie otwartym, w tym środowiskowym.

Metoda:
W badaniu wykorzystano informacje o realizacji świadczeń w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych z NFZ, które zostały zgromadzone w systemie informatycznym Centrali NFZ. Część informacji pochodzi z roku 2010, który przyjęto jako datę bazową dla rozpoczęcia realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2011 roku. W celu porównania wykorzystano dane z realizacji poszczególnych świadczeń w roku 2013. Ponadto analizowano inne wybrane elementy organizacyjne i ekonomiczno-finansowe systemu opieki psychiatrycznej.

Wyniki:
W 2013 r. w stosunku do roku 2010 wzrosła liczba podmiotów psychiatrycznej opieki zdrowotnej: poradni zdrowia psychicznego (wzrost o 37 poradni), psychiatrycznych oddziałów dziennych (25 oddziałów) oraz zespołów leczenia środowiskowego (74 zespoły). Największy wzrost wartości kontraktów (ok. 150%) dotyczył zespołów leczenia środowiskowego.

Wnioski:
Między rokiem 2010 a 2013 wrosła wartość rozliczonych kontraktów w opiece psychiatrycznej, ogólnie i w każdej z trzech form opieki psychiatrycznej (tj. na oddziale dziennym, w poradniach zdrowia psychicznego oraz w zespołach środowiskowych). Największy wzrost nakładów objął zespoły leczenia środowiskowego, w mniejszym stopniu oddziały dzienne i ambulatoria. Przyjęte rozwiązania organizacyjne i ekonomiczno-finansowe w systemie opieki psychiatrycznej są zgodne z celami Narodowego Programy Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym zakładaną strukturą Centrów Zdrowia Psychicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top