PL EN
Centra Zdrowia Psychicznego. Wstępna ocena procesu wdrażania modelu pilotażowego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
2
Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 
3
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Kraków
 
4
Biuro Programu Pilotażowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 
5
Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego "Medison", Koszalin
 
6
Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 
Data nadesłania: 26-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-11-2021
 
 
Data akceptacji: 21-12-2021
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Beata Galińska-Skok   

Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):205-216
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem zaprezentowanych badań jest charakterystyka działających centrów zdrowia psychicznego oraz wstępna ocena procesu wdrażania modelu pilotażowego w obszarze opieki psychiatrycznej w Polsce.

Metoda:
W badaniu wykorzystano polską wersję niemieckiej ankiety, która obejmuje cztery obszary: Podstawowe warunki projektu modelowego/pilotażu; Charakterystyka struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego; Charakterystyka statystyczna świadczonych usług; Szczególne cechy systemu opieki psychiatrycznej w regionach modelowych/pilotażowych centrach zdrowia psychicznego.

Wyniki:
Ankietę wypełniło 19 z 27 centrów zdrowia psychicznego. Centra dysponują 428 miejscami w oddziałach dziennych i 1 971 łóżkami w oddziałach stacjonarnych. Większość centrów (15 z 19) współpracuje z podwykonawcami i wszystkie są finansowane ze środków publicznych. W odniesieniu do struktury organizacyjnej, to 8 centrów zostało założonych przez szpital psychiatryczny, a 11 centrów przy oddziałach psychiatrycznych szpitali wielospecjalistycznych. Usługi medyczne świadczone w centrach obejmują głównie psychiatrię i psychoterapię. W 2019 roku centra udzieliły usług medycznych łącznie 65 614 pacjentom. 8 432 pacjentów korzystało z co najmniej trzech form leczenia.

Wnioski:
Pierwszy pełen rok funkcjonowania CZP w pilotażu wskazuje na spodziewany kierunek zmian w opiece psychiatrycznej - osiągnięcie znacznego poziomu wdrożenia standardów opieki środowiskowej. W celu weryfikacji tego kierunku badania wymagają powtórzenia. Ograniczeniem przeprowadzonych badań był brak odpowiedzi na ankietę z 30% CZP. W przyszłości należy dążyć do co najmniej 90% wypełnionych ankiet.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top