PL EN
ARTICLE
Program „PsychoŻak” – przykład zastosowania pozytywnych koncepcji zdrowia psychicznego w praktyce
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Psychologii, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 20-03-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-08-2017
 
 
Data akceptacji: 30-08-2017
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Lidia Zabłocka-Żytka   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):157-164
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Od lat postuluje się konieczność rozwijania potencjałów zdrowia jednostki, które umożliwiają utrzymanie zdrowia i efektywne funkcjonowanie w trudnych sytuacjach. Pozytywne modele zdrowia psychicznego m. in. funkcjonalny model zdrowia psychicznego, model kompletnego zdrowia, koncepcja salutogenetyczna i dobrostanu psychologicznego uwzględniają zarówno optymalne, jak i niekorzystne aspekty funkcjonowania człowieka. W artykule zostanie zaprezentowany autorski program promocji zdrowia psychicznego „PsychoŻak”, który został stworzony na podstawie koncepcji pozytywnych zdrowia psychicznego, przeglądu doniesień empirycznych odnośnie wspierania zdrowia oraz badań odnośnie oczekiwań grupy docelowej co do charakteru tego wspierania. Program adresowany jest do młodych dorosłych studiujących na wyższych uczelniach. Jego celem jest wzmacnianie dobrostanu studentów w sferze psychologicznej, emocjonalnej, somatycznej oraz społecznej. Składa się z dziesięciu trzygodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy mają możliwość poznania m.in. czym jest zdrowie psychiczne, jak o nie dbać, gdzie szukać pomocy, jak radzić sobie z codziennym stresem. Może on być wykorzystywany przez jednostki szkolnictwa wyższego i tym samym być narzędziem realizującym postulat promocji zdrowia psychicznego na uczelniach wyższych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top