PL EN
ARTICLE
Rewizja koncepcji metabolizmu informacyjnego Antoniego Kępińskiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Towarzystwo Internistów Polskich
 
 
Data nadesłania: 22-01-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-08-2016
 
 
Data akceptacji: 10-10-2016
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jan Ceklarz   

Towarzystwo Internistów Polskich, Kręta 4, 34-700 Rabka-Zdrój, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):165-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Metabolizm informacyjny jest kluczowym modelem opisu życia psychicznego w twórczości polskiego psychiatry Antoniego Kępińskiego. W związku ze znaczeniem publicystyki Kępińskiego dla środowiska psychiatrycznego w Polsce, a także jej oddziaływaniem w życiu kulturalnym, poddano krytycznej analizie istotny nurt interpretacyjny tej koncepcji, polegający na utożsamieniu metabolizmu informacyjnego z tzw. modelem biologicznym. Model biologiczny jest postulatem, pojawiającym się w pismach Kępińskiego, aby zagadnienia dotyczące psychiki były opisywane w analogii do struktur somatycznych organizmu, w szczególności biologii komórki. Ten fragment twórczości Kępińskiego stał się głównym powodem jej późniejszej krytyki, która opierała się przede wszystkim na zanegowaniu zasadności stosowania modelu biologicznego w psychologii i psychiatrii. Przy czym wielokrotnie poprzez model biologiczny rozumiano metabolizm informacyjny. W artykule wykazano, że koncepcja metabolizmu informacyjnego nie zawiera w sobie modelu biologicznego. Tym samym ten podstawowy sposób rozumienia struktury psychicznej człowieka w twórczości Kępińskiego nie jest ograniczony wtórną strukturą modelu biologicznego. Na końcu przedstawiono przykład aktualności systemu metabolizmu informacyjnego Kępińskiego w odniesieniu do koncepcji markerów somatycznych Antoniego Damasio.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top