PL EN
Pregoreksja i jej znaczenie dla procesów fizjologicznych zachodzących u płodu – przegląd aktualnej wiedzy
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Zakład Zdrowia Publicznego,
 
2
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 15-01-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-05-2022
 
 
Data akceptacji: 25-05-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Krystian Grajek   

Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1181-1194
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Anoreksja występująca w przebiegu ciąży może oddziaływać destrukcyjnie na fizjologiczny obraz kliniczny ciężarnej, jej zdrowie psychiczne oraz rozwój płodu. Wynika to z faktu, że zachowania żywieniowe, proces programowania płodowego oraz relacje behawioralno-poznawcze przyczyniają się do kształtowania warunków wewnątrzmacicznych. Dysfunkcje na poziomie neuronalnym predysponują do zaburzonej relacji z jedzeniem, obniżonej samoakceptacji, depresji w okresie okołoporodowym oraz negatywnego postrzegania obrazu ciała. Konsekwencje zdrowotne wynikające z obniżonej podaży energetycznej w przebiegu anoreksji występującej w okresie ciąży przyczyniają się do ujawniania się matczynej ketonurii, ketonemii, przyrostu ekskrecji (wydalania) azotu podczas diurezy, obniżenia syntezy glukoneogennych aminokwasów po okresie głodzenia w ciąży. Doniesienia naukowe potwierdzają destrukcyjny wpływ zaburzeń behawioralnych skupionych na znacznym ograniczeniu spożycia pokarmu. Opieka medyczna i psychologiczna w pregoreksji (anoreksji ciężarnych) stanowi integralny element wsparcia w przebiegu ciąży i okresie okołoporodowym. Pomoc zawiera psychoedukację, obejmuje monitorowanie masy ciała, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz rozpoznanych czynników ryzyka. Interdyscyplinarny zespół obejmujący opieką ciężarną z anoreksją powinien składać się z ginekologa, położnych, psychiatry, dietetyka klinicznego, psychodietetyka, psychoterapeuty, psychologa oraz zaangażowanych członków rodziny. Długofalowa, sukcesywnie realizowana edukacja żywieniowa wraz z wykorzystywaniem dedykowanych narzędzi diagnostycznych w postaci Skali Diagnostyki Zaburzeń Odżywiania (EDDS) oraz interwencja psychodietetyczna bazująca na dialogu motywującym powinna stanowi integralną część terapii poznawczo-behawioralnej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top