PL EN
REVIEW
Przegląd zachowań zdrowotnych i zachowań obciążonych ryzykiem, problemów ze zdrowiem psychicznym i zachowań samobójczych u młodych Europejczyków na podstawie wyników badania SEYLE finansowanego przez UE
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowe Centrum Badania Samobójstw i Zapobiegania Chorobom Psychicznym (NASP), Instytut Karolinska, Sztokholm, Szwecja
 
 
Data nadesłania: 01-11-2016
 
 
Data akceptacji: 12-11-2016
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Wasserman
Narodowe Centrum Badania Samobójstw i Zapobiegania Chorobom Psychicznym (NASP), Instytut Karolinska, Sztokholm, Szwecja
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1093-1107
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szacuje się, że na świecie dochodzi do 800 000 zgonów w wyniku samobójstwa. Globalnie, na 100 000 osób przypada 11,4 samobójstw; 15,0/100 000 w przypadku mężczyzn i 8,0/100 000 w przypadku kobiet. Biorąc pod uwagę cały świat, samobójstwo to druga najczęstsza przyczyna śmierci osób w wieku 15-29 lat. Chcąc wspólnym wysiłkiem zmniejszyć wysoką liczbę samobójstw i ilość problemów ze zdrowiem psychicznym u młodych ludzi w całej Europie 7. Program Ramowy Unii Europejskiej sfinansował projekt SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe). Dane epidemiologiczne na temat 11.110 uczniów w grupie wiekowej 14-16 lat, przy średniej wieku 14,8 roku (odch. st. ±0,8), którzy pochodzili ze 168 szkół w 10 krajach Unii Europejskiej: Austrii, Estonii, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Rumunii, Słowenii i Hiszpanii, ze Szwecją w roli centrum koordynacyjnego, wykazały następujące skłonności: używanie alkoholu (13,4%), palenie (30,9%), brak aktywności fizycznej (32,8%), patologiczne korzystanie z Internetu (4,4%) i spanie średnio 7,7 godzin w ciągu nocy. W kontekście zdrowia reprodukcyjnego inicjacja seksualna była udziałem 18,8% całej próby. Uczniowie w wieku 16 lat i więcej częściej mieli za sobą inicjację seksualną (38%) niż uczniowie w wieku 15 lat i mniej (13,2%). Występowała ona również częściej u chłopców (21,3%) niż u dziewczyn (16,9%). SEYLE to randomizowana kontrolowana próba kliniczna (Randomized Controlled Trial - RCT), której celem jest promowanie stylu życia pozwalającego poprawić stan zdrowia psychicznego, a jednocześnie zapobieganie psychopatologii i zachowaniom samobójczym wśród osób w wieku dojrzewania.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top