PL EN
ARTICLE
Zróżnicowanie autodestruktywności pośredniej ze względu na płeć u osób po próbach samobójczych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Psychology, The Jan Kochanowski University in Kielce, Piotrków Trybunalski Branch, Poland
 
2
Institute of Applied Psychology, Social University of Sciences in Lodz
 
3
Organic and Pharmaceutical Technology Group, Chemistry Department, Wroclaw University of Technology, Poland
 
 
Data nadesłania: 28-12-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-03-2014
 
 
Data akceptacji: 24-03-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Konstantinos - Tsirigotis   

The Jan Kochanowski University in Kielce, Piotrków Trybunalski Branch, Department of Psychology, Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):529-542
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Zbadanie płciowego zróżnicowania autodestruktywności pośredniej jako uogólnionej tendencji behawioralnej i jej przejawów u osób, które popełniły próby samobójcze.

Metoda:
Zbadano 147 osób (114 kobiet i 33 mężczyzn) po próbach samobójczych; grupa porównawcza składała się z 558 osób (399 kobiet i 159 mężczyzn). Do badania autodestruktywności pośredniej zastosowano polską wersję „Chronic Self-Destructiveness Scale” (CS-DS), obejmującą Transgresję i Ryzyko (A1), Zaniedbania Zdrowotne (A2), Zaniedbania Osobiste i Społeczne (A3), Nieuważność, Nieostrożność i Brak Planowania (A4) oraz Bezradność i Bierność wobec trudności (A5).

Wyniki:
Płeć i próba samobójcza istotnie różnicują wyniki badanych osób we wszystkich wskaźnikach/skalach autodestruktywności pośredniej. Wyniki osób po próbach samobójczych są wyraźnie wyższe prawie we wszystkich skalach. W tej grupie istotne różnice między kobietami a mężczyznami wystąpiły w skali A2-Zaniedbania Zdrowotne, A3-Zaniedbania Osobiste i Społeczne, A4-Nieuważność i A5-Bezradność. Jedynie w skali A2-Zaniedbania Zdrowotne kobiety uzyskały wyniki wyższe.

Wnioski:
Nasilenie autodestruktywności pośredniej u kobiet po próbach samobójczych osiągnęło wielkość podobną do mężczyzn po próbach samobójczych. Zaniedbania zdrowotne osiągnęły u nich nasilenie większe niż w grupie mężczyzn. Mężczyźni po próbach samobójczych wykazują najmniejsze zaniedbania zdrowotne. Wyniki tej pracy mogą mieć implikacje profilaktyczne i terapeutyczne.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top