PL EN
ARTICLE
Samobójstwo rozszerzone – depresja a osobowość bordeline
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Forensic Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
 
2
Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 
 
Data nadesłania: 17-11-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-01-2015
 
 
Data akceptacji: 08-01-2015
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Anna Pilszyk   

IPiN Klinika Psychiatrii Sądowej, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):517-527
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy jest przedstawienie trudności w ocenie poczytalności sprawcy, dokonującego tzw. samobójstwa rozszerzonego, które w Polsce jest utożsamiane z występowaniem u niego tempore criminis głębokich zaburzeń depresyjnych.

Metoda:
Przypadek: Przedstawiono przypadek mężczyzny, który zabił żonę i dwoje swoich dzieci. Sam usiłował popełnić samobójstwo poprzez podcięcie żyletką żył.

Wnioski:
Komentarz: Autorzy zwracając uwagę na trudności diagnostyczne, jakie pojawiły się w analizowanym przypadku, wskazują na konieczność wyjścia poza fenomenologiczny aspekt „samobójstwa rozszerzonego” i potrzebę wielopłaszczyznowej oceny klinicznej sprawcy. Rzadkość tego rodzaju czynów i niska przeżywalność sprawców powoduje, że biegli nie mają dużych doświadczeń opiniodawczych. Stąd konieczność dużej dokładności badań i ostrożności w ocenach.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top