PL EN
ARTICLE
Zachowania autoagresywne u osób z zaburzeniami psychicznymi – badanie z udziałem użytkowników portalu społecznościowego
 
Więcej
Ukryj
1
First Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
 
2
Second Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
 
3
web portal Tacyjakja.pl
 
 
Data nadesłania: 26-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-05-2014
 
 
Data akceptacji: 10-06-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Marlena Sokół- Szawłowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):503-516
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy było Zdobycie większej wiedzy na temat zachowań autoagresywnych. W badaniu wzięli udział użytkownicy portalu społecznościowego przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Metoda:
Badanie przeprowadzono w formie dobrowolnej ankiety internetowej, opracowanej na podstawie doświadczeń badaczy oraz literatury. Wyniki zostały podsumowane z wykorzystaniem standardowych metod statystyki opisowej.

Wyniki:
W badaniu wzięło udział 202 użytkowników portalu, u których wcześniej psychiatrzy zdiagnozowali różne zaburzenia psychiczne (informacja na podstawie relacji osób wypełniających kwestionariusz). Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową oraz zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (72,7%). Osoby wcześniej myślące o autoagresji dokonywały jej prawie 9-cio krotnie częściej, większość przed 20 r. ż.. Zachowania obejmowały zarówno samouszkodzenia (56,4%) jak i celowe zatrucia (53,5%). Wśród pacjentów deklarujących w przeszłości autoagresję największa grupa chorowała na zaburzenia afektywne (ChAD- 77,3%), ChAJ- 71,2), różnica nie jest istotna statystycznie. Pacjenci, u których rozpoznawano współwystępowanie osobowości chwiejnej emocjonalnie 2,5- krotnie częściej relacjonowali opisywane zachowania ( p<0,05). Myśli o autoagresji występowały nie tylko w czasie pełnoobjawowych epizodów chorobowych. Bez względu na rodzaj zaburzeń psychicznych myślom o zachowaniu autoagresywnym towarzyszyło przygnębienie i myśli rezygnacyjne. Około 10% badanych rozmawiało na temat swoich zachowań autodestrukcyjnych z psychiatrą i psychoterapeutą tj. około 1,5- krotnie częściej niż z innymi osobami ze swojego otoczenia. W rodzinach badanych próby samobójcze oraz samobójstwa dokonane występowały wielokrotnie częściej niż w populacji ogólnej.

Wnioski:
Samouszkodzenia występują bardzo często u pacjentów u których rozpoznawane są zaburzenia z szerokiego spektrum zaburzeń afektywnych. Mimo oczywistych ograniczeń tej metody badania, portal internetowy może stanowić dobry sposób uzyskiwania danych, gdyż zapewnia pełną anonimowość wypowiedzi

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top