PL EN
ARTICLE
Przyczyny zażywania kannabinoidów i substancji psychostymulujących u pacjentów ze schizofrenią
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
2
Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
3
Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 04-10-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-01-2017
 
 
Data akceptacji: 13-01-2017
 
 
Data publikacji online: 30-04-2018
 
 
Data publikacji: 30-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Simonienko   

Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku, SPPZOZ w Choroszczy, Brodowicza 1, Choroszcz, 16-070 Choroszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(2):261-273
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zarówno zażywanie kannabinoidów, jak i substancji psychoaktywnych z grupy stymulantów może mieć istotny wpływ na indukcję, przebieg oraz leczenie samej choroby, ale i być traktowane jako samoleczenie. Wielu pacjentów odczuwa subiektywne korzyści płynące ze stosowania tych środków w obszarach kompetencji społecznych, radzenia sobie ze skutkami ubocznymi neuroleptyków, stresem wpisanym w przebiegu choroby psychicznej czy kontroli niektórych jej objawów. Niniejsza praca poświęcona jest przyczynom zażywania wspomnianych substancji psychoaktywnych przez pacjentów chorych na schizofrenię.

Metoda:
przebadano 50 pacjentów chorych na schizofrenię, z których wszyscy zażywali substancje z grupy kannabinoidów, a 25- także z grupy stymulantów. Wypełnili oni kwestionariusze dotyczące przyczyn zażywania narkotyków oraz subiektywnie odczuwanych dolegliwości psychicznych. Przeanalizowano dokumentację medyczną.

Wyniki:
Stwierdzono, że grupa zażywająca SPA z grup kannabinoidów i stymulantów, wskazywała duchowość jako przyczynę istotnie częściej w stosunku do grupy zażywającej wyłącznie kannabinoidy. Palący marihuanę i haszysz istotnie częściej jako cel deklarowali poprawę relacji społecznych. W obu grupach najczęstszą przyczyną była ciekawość, potrzeba zrelaksowania się, a także rozwiązywanie problemów , poprawa relacji międzyludzkich czy środek „na nieśmiałość”. W grupie używającej same kannabinoidy stwierdzono, że ludzie, którzy czuli się nierozumiani przez innych, często palili marihuanę, aby ułatwić sobie rozwiązywanie problemów. Osoby zażywające stymulanty skarżyły się często na słabą koncentrację uwagi.

Wnioski:
Nieświadomość konsekwencji, jakie może wywołać zarówno używanie środków psychoaktywnych u osób obciążonych ryzykiem choroby psychicznej lub na nią chorującym jest dodatkowym czynnikiem ryzyka. Wyniki mogą wskazywać na zwiększone zapotrzebowanie na psychoedukację i wsparcie społeczne dotyczące wielu dziedzin życia pacjentów cierpiących na schizofrenię.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top