PL EN
REVIEW
Schizofrenia i jadłowstręt psychiczny – wzajemne powiązania. Przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii UM w Lublinie
 
2
Koło Naukowe przy Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii UM w Lublinie
 
3
I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie
 
4
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 10-12-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-05-2016
 
 
Data akceptacji: 03-06-2016
 
 
Data publikacji online: 15-09-2016
 
 
Data publikacji: 30-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Morylowska-Topolska   

Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii UM w Lublinie, ul Głuska 1, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(2):261-270
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pomiędzy objawami tak pozornie od siebie odrębnych zaburzeń psychicznych jakimi są schizofrenia oraz jadłowstręt psychiczny istnieją różnego typu zależności. W artykule dokonano przeglądu literatury i podsumowano poglądy różnych autorów na temat powiązań tych dwóch zaburzeń. Objawy anoreksji mogą 1) poprzedzać wystąpienie psychozy, 2) pojawiać się w jej aktywnej fazie lub też rzadziej występować w okresie remisji, ale także z drugiej strony 3) w przebiegu jadłowstrętu psychicznego mogą okresowo pojawić się objawy psychotyczne. Gdy anoreksja wyprzedza ujawnienie się psychozy, możemy traktować objawy anoreksji jako składową fazy prodromalnej. Inną możliwością współistnienia psychozy (np. schizofrenii) z anoreksją jest sytuacja, gdy zespół zaburzeń odżywiania się pojawia się w tym samym czasie co pełnoobjawowy zespół psychotyczny. W przypadku zaś, jednoczasowego występowania objawów obu zaburzeń trudno często rozróżnić, czy jest to schizofrenia, w przebiegu której na podłożu psychotycznym pojawiają się objawy anoreksji, czy też anoreksja podczas której ujawniają się objawy psychotyczne, najczęściej wówczas tematycznie związane z odżywianiem się. Opublikowane do tej pory doniesienia, głownie opisy przypadków, wskazują na złożoną naturę wzajemnych związków schizofrenii i jadłowstrętu psychicznego. Konieczne są dalsze badania, które pomogłyby ostatecznie wyjaśnić powiązania zaburzeń psychotycznych z jadłowstrętem psychicznym, co umożliwiłoby stosowanie skuteczniejszego leczenia w tej grupie pacjentów.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top