PL EN
Analiza polimorficznych wariantów genu transportera dopaminy DAT1 i transportera serotoniny 5HTT_LPR u pacjentów z Zespołem Zależności Alkoholowej z uwzględnieniem fenotypowej cechy preferencji smaku słodkiego.
 
Więcej
Ukryj
1
Pomorska Akademia Medyczna
 
2
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
3
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład farmakologii
 
4
Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Uniwersytet Szczecinski
 
5
Pomorski Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 25-06-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-10-2013
 
 
Data akceptacji: 24-11-2013
 
 
Data publikacji: 20-02-2014
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Samochowiec   

Pomorski Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika psychiatrii, Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(1):89-103
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy było określenie zależności miedzy fenotypem “sweetliking” pacjentów z Zespołem Zależności Alkoholowej a występowaniem określonych polimorficznych wariantów genu transportera dopaminy DAT1 i transportera serotoniny 5HTT_LPR.

Metoda:
Do badania zrekrutowano 100 mężczyzn uzależnionych od alkoholu spełniających kryteria uzależnienia według ICD-10, wywiad dotyczący przebiegu uzależnienia zebrano przy użyciu polskiej wersji kwestionariusza SSAGA. Preferencję smaku słodkiego określono przy pomocy zestawów probówek zawierających roztwory sacharozy. Osoby preferujące najwyższe stężenie sacharozy sklasyfikowane zostały jako „sweet likers”. Materiał do badań genetycznych uzyskano z krwi żylnej, DNA wyizolowano metodą wysalania. Przeprowadzono analizę występowania polimorficznych wariantów genu transportera dopaminy DAT1 i transportera serotoniny 5HTT_LPR. Do analizy statystycznej użyto programu SPSS.

Wyniki:
W prezentowanym badaniu nie stwierdzono wpływu występowania określonych alleli polimorfizmów genu transportera dopaminy DAT1 i genu transportera serotoniny 5HTT a preferencją sacharozy u probandów. Stwierdzono natomiast statystycznie istotną zależność pomiędzy występowaniem genotypu 9/10 polimorfizmu genu transportera dopaminy DAT1 a preferencją sacharozy wśród probandów (p=,03704) Obecność tego DAT1 9/10 VNTR trzykrotnie zwiększała szansę wystąpienia cechy „sweet liking” (p=0,015, odds ratio-3,00) w grupie badanej. Wykazano również częstsze występowanie genotypu 10/10 (68,18% vs 47,92%) i 9/9 (6,82% vs 2,08%) u probandów SWL-. Obecność DAT1 10/10 VNTR u probandów ponad dwukrotnie zmniejszała szansę na wystąpienie SWL+ (p=0,051, odds ratio-0,43).

Wnioski:
Potwierdzono związek fenotypu „sweetliking” i czynników genetycznych warunkujących funkcjonowanie układu dopaminergicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top