PL EN
Wykorzystywanie seksualne dzieci w Polsce – analiza badań 257 sprawców, którzy popełnili przestępstwa seksualne wobec małoletnich
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 
2
III Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa
 
3
Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa
 
4
Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa
 
 
Data nadesłania: 29-08-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-11-2013
 
 
Data akceptacji: 21-11-2013
 
 
Data publikacji: 20-02-2014
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Piotr Heitzman   

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, CM UJ, IPiN, 30-000 Kraków i Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(1):105-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Wprowadzenie: Uzyskanie obiektywnych danych na temat przestępców seksualnych wobec dzieci jest trudne. W celu zwiększenia możliwości zapobiegania takim przestępstwom, konieczne jest określenie czynników warunkujących tego typu zachowania seksualne. Cel: Przygotowanie wszechstronnej analizy profilu sprawców przestępstw seksualnych wobec małoletnich.

Metoda:
Przeprowadzono analizę dokumentacji z seksuologicznych, psychiatrycznych i psychologicznych badań sądowych oraz zapisów z rozpraw 257 sprawców. Uzyskane informacje obejmowały dane demograficzne, podłoże psychospołeczne, rozwój psychoseksualny, niedawną aktywność seksualną, problemy zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dane dotyczące zarzucanego przestępstwa seksualnego.

Wyniki:
: Większość sprawców miała niezakłócone relacje rodzinne. Badani z zaburzeniami preferencji seksualnych postrzegali związki swoich rodziców jako gorsze, częściej zgłaszali trudności w nauce i w relacjach z nauczycielami i rówieśnikami. 5,4% badanych było w dzieciństwie wykorzystywanych seksualnie, a 23,3% padło ofiarą przemocy fizycznej. Większość sprawców negowało dysfunkcje seksualne i miało regularną, choć rzadką aktywność seksualną. U 20,6% zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, a 36,8% nadużywało alkoholu. Prawie 30% badanych popełniło przestępstwo pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Większość sprawców nie ujawniało zaburzeń preferencji seksualnych. Pedofilię rozpoznano w 27% przypadków, a niedojrzałość psychoseksualną w 23,1% przypadków. Nie stwierdzono żadnego związku między zaburzeniami preferencji seksualnych a współzapadalnością psychiatryczną, nadużywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Nadużycia seksualne obejmowały dotykanie narządów płciowych, stosunek pochwowy lub oralny i obnażanie ciała swojego lub ofiary. Były popełniane najczęściej wobec jednego dziecka, zaplanowane, z użyciem przemocy, przy pełnej świadomości wieku ofiary.

Wnioski:
Uzyskane dane poszerzają dotychczasową wiedzę na temat sprawców przestępstw seksualnych wobec małoletnich i powinny być brane pod uwagę przy planowaniu oddziaływań terapeutycznych oraz prewencyjnych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top