PL EN
Czy zwyczajowy sposób żywienia pacjentów z depresją wymaga suplementacji witaminami i składnikami mineralnymi?
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny
 
2
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
3
Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
4
Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 28-03-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-05-2013
 
 
Data akceptacji: 18-05-2013
 
 
Data publikacji: 20-02-2014
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Stefańska   

Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny, ul. Mieszka I 4 B, 15-054 Białystok, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(1):75-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Badania sposobu żywienia przeprowadzane wśród pacjentów z depresją wskazują, iż ich sposób żywienia często odbiega od racjonalnego, przyczyniając się tym samym do niezgodnej z zaleceniami podaży składników odżywczych, zwłaszcza witamin i składników mineralnych, których niedobór wpływa na nieprawidłowe funkcjonowaniu układu nerwowego.Celem pracy była ocena zawartości wybranych witamin i składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych pacjentów chorujących na zaburzenia depresyjne nawracające.

Metoda:
Badaniami objęto grupę 69 osób (54 kobiety i 15 mężczyzn w wieku 18-65 lat, średni wiek kobiet wynosił 45,7±12,2 lat, a mężczyzn 46,0±12,2 lat) leczonych z powodu zaburzeń depresyjnych nawracających. Do zebrania danych dotyczących sposobu żywienia wykorzystano kwestionariusz ankiety opracowany w Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB. W ocenie ilościowej sposobu żywienia wykorzystano wywiad 24-godzinny zebrany z 3 dni powszednich i 1 dnia weekendowego.

Wyniki:
W przeprowadzonych badaniach wykazano niezgodną z zaleceniami podaż większości ocenianych składników odżywczych.

Wnioski:
Wyniki badań wskazują, iż konieczność stosowania suplementacji diety preparatami witaminowo-mineralnymi powinna być rozpatrywana indywidualnie. W momencie poprawy stanu klinicznego badanym pacjentom wskazana by była edukacja żywieniowa związana z właściwym doborem grup produktów w celu zapewnienia optymalnej podaży witamin i składników mineralnych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top